SV

Översätt:


Styrelse och revisorer

Ordförande

Lennart Malmgren


Vice Ordförande

Jan Andersson


Sekreterare

Börje Nordborg


Kassör

Lars-Erik Glimsö


IT-ansvarig 

Emma Andersson 

Ledamot

Laima Andersson 


Ledamot

Nocke Carlqvist


Ledamot

Dennis Ohlsson


Revisorer

Eva Svensson &

Gitana Grikainiene


Auktoriserad Revisor

PWC

Stadgar och årsredovisning

Stadgar (pdf)

Hämta

Årsredovisning 2017 (pdf)

Hämta