SV

Översätt:


Kortfattad historik

Eric Biörklund, vår förenings grundare etablerade kontakter redan 1989 i Litauen. Dessa kontakter utmynnade i ett engagemang mellan Kristianstads kommun och Litauen. Genom initiativ från Eric Biörklund bildades Svensk-litauiska föreningen i Kristianstad den 20 september 1993. 


En av eldsjälarna i denna förening var Peter Krejstrup och han startade de första hjälpsändningarna från Kristianstad till Litauen. Peter Krejstrup låg även bakom etableringen av en uppsamlingslokal som kommunen tillhandahöll i Hvilans Mekaniskas lokaler på Långebro.

Vänortsavtal slöts mellan Kristianstad och Siauliai 1993. Ett samarbete startades med Socialförvaltningens hjälpcentrum i Siauliai Labdaros Centras”. 

Verksamheten flyttades till N Åsum några år senare, och 1998 öppnades föreningens secondhandbutik.


2001 startade vi i staden Siauliai hjälpfonden ”Laisves vartai” som har lokala och gemensamma projekt med Socialförvaltningen i Siauliai. Vi har under åren vidgat vårt kontaktnät och arbetar över stora delar av Litauen, mest på landsbygden tillsammans med Siauliai.


Föreningen började arrangera sommarläger och från år 2000 utgör de det största årliga projektet. Barn från svåra sociala förhållanden och/eller funktionsnedsatta får vistas antingen på ”Bullerby” eller ”Snickarboa” under ett par veckor på olika orter i Litauen.  Vi når ca 450-500 barn varje sommar. Hjälpsändningar skickas till olika adressater runtom i Litauen. Kontakterna med mottagarna är mycket goda och allt redovisas noggrant. Mottagare är bl.a. ålderdomshem, dagcentrum, föreningar, sociala organisationer, byföreningar samt skolor på landet. Flera projekt är initierade av ideella krafter i Litauen. Föreningen skickar ca 8 hjälpsändningar och då handlar det om stora trailers. Hjälpsändningarna är möjliga tack vare allmänhetens generositet och duktiga medarbetare, varav de flesta är ideellt aktiva. Transportkostnaderna och lokalhyran täcks av intäkter från butiken. Överskottet används till olika stödjande projekt t.ex. renoveringar av lokaler, dito skolkök, matpaket till behövande och nya fönster till enskilda personer ute på landsbygden.


Varje sommar reser några av medlemmarna och hälsar på hos våra kontakter, träffar barn på läger, noterar förbättringar och önskemål och får återkopplingar.

Föreningen har ca 80 medlemmar, av dessa är ca 25 aktiva i lokalerna enligt schema