Butiken stängd from 16 mars - 6 april


Apie mus

Kristianstado miesto Švedų- lietuvių bendruomenė

Kristianstado Švedų- lietuvių bendruomenė yra savarankiška, nepolitinė, laisvanoriška organizacija oficialiai įregistruota 1993 rugsėjo 20 dieną Kristianstado mieste. Entuziastų ir Lietuvos bičiulių dėka pagalbos veikla pradėta jau 1989 metais, po keleto švedų apsilankymo Lietuvoje.

Bendruomenės įkūrimo iniciatorius buvo Erikas Björklundas.Visą likusią savo gyvenimo dalį jis paskyrė bendruomenei. Šiuo metu bendruomenė šio šviesaus žmogaus atminimui yra įsteigusi fondą, kurio lėšos naudojamos studentų bei moksleivių stipendijoms. 

Bendruomenės veiklą nuo 1996 iki 2017 metų rėmė savivaldybė. Ji be nuomos buvo davusi pastatą (buvusiais kareivines), kuriame įsikūrė bendruomenės centras, daiktų surinkimo, rūšiavimo, pakavimo, sandėliavimo patalpos, bei Second Hand parduotuvė. Parduotuvės dėka surenkamos lėšos naudojamos apmokėti paramos siuntoms, vaikų stovykloms, kitiems projektams Lietuvoje. Nuo 2017 metų gruodžio mėn bendruomenė moka patalpų nuomą.

Su Šiauliais Kristianstadas yra pasirašęs draugystės sutartį. 

Bendruomenė vienija apie 80 narių, 95 % jų yra švedai. Apie 25 aktyviausių narių (dauguma pensininkai) kasdien nuo 10 iki 16 val susirenka ir vykdo veiklą. Bendruomenėje visi dirba laisvanoriškai, įdarbintų nėra. Per metus yra pasiunčiamos aštuonios didelės paramos siuntos i mažesnius rajonus ir Šiaulius. Vasaros metu organizuojamos ir finansuojamos aštuonios vaikų bei jaunimo stovyklos, kuriose pabuvoja apie 500 vaikų. 

Bendruomenės tikslai yra:

- remti įvairių grupių ir atskirų individų pažangius projektus;

- per mokyklas ir jaunimo organizacijas padėti jaunimui įgyti didesnį pasitikėjimą savimi, ugdyti demokratines vertybes, pagarbą savo šaliai, rūpintis gamtosauga;

- padėti labdara tiems, kuriems jos tikrai reikia; 

- skatinti jaunimą siekti žinių, kiekvieną pusmetį skirti keliems studentams iš socialiai remtinų šeimų vienkartinę stipendija; 

- bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, padėti Lietuvos vaikams, neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms; 

- organizuoti vasaros stovyklas socialiai remtiniems ir neįgaliems vaikams. 

- skatinti Lietuvos iš Švedijos jaunimą dalyvauti visuomeninėje veikloje ir kultūrinių mainų programose. 


Tel +46 (0)44 100855

E-mail: info@litauenforeningen-krstd.se